Contactgegevens

CreativeNESS

Baasrodestraat 81 

9280 Lebbeke

 

info@creativeness.be

of neem contact op via social media

 


 

Algemene voorwaarden

 

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

 

creativeNESS

Reinoud Van Stappen - eenmanszaak
Baasrodestraat 81
9280 Lebbeke

BE0742.653.873

IBAN BE28 0636 8089 0020

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Verkoper

De webwinkel creativeNESS is eigendom van Reinoud Van Stappen. De maatschappelijke zetel is gevestigd op Baasrodestraat 81, te 9280 Lebbeke en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0745.653.873 

Email-adres: info@creativeNESS.be - website: www.creativeness.be

 

Toepassing

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, die steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

 

Prijzen en productinformatie

De verkoopsprijzen op de website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De verkoper heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De verkoper doet zijn uiterste best om productomschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te plaatsen. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld afmetingen en materialen) zijn altijd indicatief en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen.

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na deze datum is het niet meer mogelijk om de bon te gebruiken. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

We informeren u dat onze juwelen fantasiejuwelen zijn, het betreft geen edelmetalen tenzij anders vermeld. Ze zijn nikkelvrij en loodvrij. Aanraking met water en/of chemicaliën kan verkleuring van de juwelen veroorzaken. Zie ook onderstaand artikel omtrent garantie. Om de levensduur van jouw aangekochte juwelen te verlengen verwijzen we u graag naar deze pagina met tips en advies. Tips 

 

Bestelling

De verkoper is enkel gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten, de prijszetting en de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

Betaling en verzending/levertermijn 

De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie.

Verzenden kan uitsluitend naar een adres binnen België.

Artikelen worden enkel verstuurd vanaf het moment dat de betaling door de beschikbare betaalwijzen als ‘geslaagde betaling’ aanzien werden of ,wanneer er gebruik gemaakt wordt van een bankoverschrijving, het volledige bedrag effectief op de bankrekening van CreativeNESS staat.

In het geval van standaard artikels wordt het pakketje binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling overhandigd aan Bpost.
Gepersonaliseerde bestellingen hebben een levertijd van 7 tot 10 werkdagen.

Fouten in de adresgegevens zijn jouw verantwoordelijkheid als Koper en geven aanleiding tot extra kosten wanneer een pakketje opnieuw moet worden verzonden.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.

In geval van niet-levering van de goederen via track and trace Bpost, worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding binnen een termijn van 14 dagen.

 

Bestelling

Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatische e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht er een fout in het voorraadsysteem zijn geslopen en is een artikel niet meer in stock, dan wordt u daar zo snel mogelijk van verwittigd.

 

Herroepingsrecht

Als je goederen (met uitzondering van gepersonaliseerde items) bij mij koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).
Binnen de 14 dagen nadat ik je bestelling heb teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Ik mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn komen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht CreativeNESS dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je hier een formulier invullen.

Onderstaande gegevens moeten hierin vermeld worden:

- Ik "Naam consument" deel je hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen "Omschrijving" herroep
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- DatumPersoonsgegevens

CreativeNESS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten die via de webshop van www.creativeNESS.be items bestellen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, het verzenden van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame). CreativeNESS verzamelt het email-adres, Naam en Voornaam, telefoonnummer en adres.
Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Reinoud Van Stappen, Baasrodestraat 81 - 9280 Lebbeke, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal de gegevens niet overmaken aan derden.

Jij als Koper hebt voor al je gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. In dat geval moet je je als Koper zich richten tot CreativeNESS via e-mail (info@creativeness.be) of schriftelijk.
Voor meer informatie over de privacy-wetgeving kan je je als koper wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CreativeNESS, Baasrodestraat 81 - 9280 Lebbeke of via info@creativeness.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kunt je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor standaard communicatie: Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor standaard communicatie. Hiertoe kan je je steeds richten tot
CreativeNESS, Baasrodestraat 81 - 9280 Lebbeke of via info@creativeness.be.

CreativeNESS kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de site www.creativeness.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het  mogelijk de site www.creativeness.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Als Klant beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee een website allerlei gegevens kan verzamelen en opslaan op jouw desktopcomputer, laptop of mobiel apparaat. Cookies helpen ons belangrijke functies en mogelijkheden aan te bieden op onze website en we gebruiken ze tevens om jouw gebruikerservaring te optimaliseren.

‚ÄčU kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, via info@creativeNESS.be

Indien je niet tevreden zou zijn met je bestelling, mag deze binnen de 14 werkdagen teruggestuurd worden op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn MET UITZONDERING VAN GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN. Laat dit wel eerst via mail weten zodat ik je de retourgegevens kan bezorgen. De verzendkosten zijn voor kosten van de koper. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in de originele verpakking, wordt het aankoopbedrag min de verzendingskosten teruggestort.

 

Garantie

Op alle goederen die verkocht worden, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar (24 maanden).

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, zoals bijvoorbeeld moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die de verkoper of zijn leveranciers raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Scheidbaarheid

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet van toepassing zou zijn, blijven de andere voorwaarden volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met mij als verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Disclaimer

De domeinnaam creativeness.be, het logo en andere bestanddelen zoals foto’s van items verbonden aan CreativeNESS of zelfgeschreven teksten worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Wie ze graag reproduceert of verspreidt onder het publiek moet hiervoor eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen aan Reinoud Van Stappen.

De juwelen worden gemaakt met kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen kleiner dan 5 jaar. 'CreativeNESS' of zijn zaakvoerder Reinoud Van Stappen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van zijn  juwelen.

Alle informatie op de website wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het toch mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. CreativeNESS, vertegenwoordigd door Reinoud Van Stappen, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.

De verkoper behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder verwittiging de voorwaarden te wijzigen.